Bygga nytt hus

Den som vill ha hus, får välja mellan att gå till en mäklare och köpa sig ett, eller att bygga ett nytt hus, från grunden. Om det är så att du funderar på att bygga dig ett hus, så finns det en del saker du ska tänka på. Först bör du se till att läsa på ordentligt om allt från bygglov till avtalsformer och vilka försäkringar du behöver när du ska bygga nytt. Du bör även se över kostnaderna före du drar igång. Om du vill investera pengar för att ha till framtida bygge, testa trading, läs mer här. Gör en kostnadskalkyl för ditt bygge, så att du ser vad det kostar att bygga nytt, men även vad du får för kostnader sedan när husbygget är klart. Du kommer ha driftskostnader och eventuell lånekostnad som blir istället för hyra kan man säga.

Bra saker att ha koll på

För att du ska kunna bygga ett hus, så måste du ha en plats att bygga på. Det innebär att du måste köpa dig en tomt. Det är oftast det som är en av de större kostnaderna, tillsammans med olika markarbeten då du behöver vatten, el och avlopp. 

Du bör även ha koll på vad du får och inte får göra på din tomt. Hör med kommunen om det finns  planbestämmelser som gäller för din tomt. Är det så att det finns en detaljplan så anger den hur du får bygga. Om det finns en detaljplan så anger den hur du får bygga. Om detaljplan inte finns så kan det finnas särskilda bestämmelser. Kommunen brukar även ha en områdesplan, så att du kan se vad de har för övriga framtidsplaner för området kring den tomt du köper.

Du bör se över tomten, om det kommer att tillkomma saker som schaktning, sprängning eller annat, som ger mer kostnader. Du behöver även bygglov för att få bygga hus.

Välja rätt sorts hus

Det är bra att välja vad det är för hus du vill bygga. Det finns idag olika hustyper som bland annat lösvirkeshus och kataloghus. Det är lite större frihet att bygga ett i lösvirke eftersom du då kan utforma huset på det sätt du vill ha det. Det tar oftast längre tid att bygga dock, så att du är medveten om det.

Ett kataloghus är ett sätt att snabbt få ett hus på plats. Det finns många olika leverantörer och olika varianter av hus. Det kan vara enplanshus, tvåplanshus, funkisvilla med mera. 

Bygga själv eller med hjälp?

Om du är riktigt händig så kan du säkert bygga huset i stort sett själv. Du kan även välja att lägga ut det på entreprenad. Bland annat kan du välja på totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad.

Innan bygget börjar så gäller det att du har gjort alla förberedelser. Bland annat bör köpeavtalet vara klart mellan dig och hustillverkaren så väl som att du bör ha beställlt en nybyggnadskarta av kommunen, ansökt om bygglov, gjort en bygganmälan och så vidare. 

15 May 2021